1

Bước 1

2

Bước 2

3

Bước 3

BƯỚC 1: THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Địa chỉ email
Số điện thoại di động *

BƯỚC 2: ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH

1. Ngay sau khi lắp đặt, sản phẩm cần phải được kích hoạt bảo hành.
2. Thời gian bảo hành đối với sản phẩm được tính từ ngày kích hoạt bảo hành thành công, trong trường hợp sản phẩm không được kích hoạt bảo hành thành công, thời gian bảo hành sẽ tính từ ngày sản xuất nhà máy được thể hiện trên số máy, cụ thể như sau
*Bình chứa tráng men chỉ được bảo hành nếu thoả mãn điều kiện bảo trì và thay thế thanh magiê định kỳ ít nhất 2 năm 1 lần.
Trường hợp sử dụng trong kinh doanh dịch vụ, thời hạn bảo trì định kỳ ít nhất 1 năm 1 lần.
 
Dòng Sản phẩm Tính từ Ngày mua Tính từ Ngày SX
Bình gián tiếp cao cấp (*)
(LUX; TOP; SLE…)
Bình chứa 120 tháng 124 tháng
Linh kiện điện 24 tháng 28 tháng
Bình gián tiếp phổ thông (*)
(R; RS; SL; PRO; ARI; Blue; Lux 6; SG; TI...)
Bình chứa 84 tháng 88 tháng
Linh kiện điện 24 tháng 28 tháng
Bình gián tiếp tiết kiệm (*)
(Star…)
Bình chứa 60 tháng 64 tháng
Linh kiện điện 12 tháng 16 tháng
Bình trực tiếp
(Instant Water Heater)
Bình chứa 24 tháng 28 tháng
Linh kiện điện 24 tháng 28 tháng
NLMT tấm phẳng
(Solar Flat)
Bình chứa 60 tháng 64 tháng
Linh kiện điện 24 tháng 28 tháng
NLMT ống thu nhiệt
(Solar Tube)
Bình chứa 60 tháng 64 tháng
Linh kiện điện 12 tháng 16 tháng
Bình gia nhiệt
(Heat Pump)
Bình chứa 60 tháng 64 tháng
Linh kiện điện 24 tháng 28 tháng

Lưu ý:
(*) Thời hạn bảo hành của từng sản phẩm cụ thể được ghi trên phiếu bảo hành đi kèm sản phẩm
 
3. Thanh magiê trong bình chứ không được bảo hành vì là vật liệu hao mòn tự nhiên có tác dụng bảo vệ bình chứ và thanh đốt. Vì vậy luôn phải được duy trì. Việc thay thế và bảo trì nên gọi Trung tâm Dịch vụ Ariston và người sử dụng phải trả chi phí bảo trì và thay thế. Nếu công việc bảo trì không được thực hiện bởi Trung tâm Dịch vụ Ariston, người bảo trì phải tuân thủ chính xác theo hướng dẫn trong sách hướng dẫn và chỉ sử dụng linh kiện chính hãng.
4. Các chi tiết nhựa, vỏ ngoài, khung chân, giá đỡ không được bảo hành.
5. Không bảo hành nếu thông tin trên nhãn máy bị tẩy, sửa.
6. Không bảo hành trong trường hợp hư hỏng do thiên tai, hoả hoạn, lỗi do vận chuyển, lỗi lắp đặt sai, lỗi sử dụng không theo hướng dẫn của nhà sản xuất hoặc đã sửa chữa không do nhân viên bảo hành của hãng hoặc uỷ quyền của hãng đảm nhiệm.
7. Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm về những thiệt hại gây ra cho người, tài sản hoặc thú vật trong nhà do không tuân thủ theo những hướng dẫn trong quyển hướng dẫn sử dụng đi kèm theo máy.

BƯỚC 3: KÍCH HOẠT BẢO HÀNH

Địa chỉ email
Số điện thoại di động *
Số máy (21 ký tự) *

Họ tên
Địa chỉ
Số điện thoại khác